Privacy Policy

Chính sách bảo mật này công bố cách thức Beaumont Health thu thập, sử dụng, lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng. Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến quyền riêng tư của khách hàng thông qua việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tất cả thông tin cá nhân sẽ được lưu giữ và bảo mật theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân Việt Nam.

Trong một số trường hợp không mong muốn, chúng tôi có thể không ngăn chặn được các truy cập trái phép từ những cá nhân/ tổ chức trong và ngoài nước. Trong những trường hợp này, Beaumont Health sẽ không chịu bất cứ thiệt hại, khiếu nại hay tranh chấp nằm ngoài khả năng kiểm soát. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan chức năng nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa của khách hàng.

Để nắm rõ quyền lợi của mình khi sử dụng các dịch vụ của Beaumont Health, khách hàng nên tham khảo Chính sách bảo mật được đề cập sau đây. Chúng tôi cam kết những điều khoản trong chính sách đều vì quyền lợi của khách hàng và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Các dữ liệu cá nhân được Beaumont Health lưu trữ

Chúng tôi chỉ sử dụng các dữ liệu cá nhân cần thiết để phục vụ cho những mục đích cần thiết. Quá trình thu thập thông tin, lưu trữ và bảo mật sử dụng các dữ liệu cá nhân sau:

  • Họ và tên
  • Email cá nhân
  • Các thông tin về dữ liệu truy cập trên Google Analystic

Kho dữ liệu cá nhân được lưu giữ, bảo mật tuyệt đối và có thể sử dụng khi khách hàng cần tra cứu, xem lại thông tin. Mọi thông tin được chúng tôi thu thập đều được thực hiện vì quyền lợi của khách hàng và đảm bảo chất lượng của các dịch vụ.

Phạm vi sử dụng thông tin

Việc thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng được thực hiện với những mục đích cung cấp các thông tin sức khỏe cá nhân hóa hữu ích nhất với khách hàng.

Tất cả thông tin cá nhân của khách hàng được Beaumont Health thu thập đều không được tiết lộ cho bên thứ 3. Tuy nhiên trong trường hợp các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu, chúng tôi có trách nhiệm cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng theo đúng quy định của pháp luật. Ngoại trừ trường hợp này, không có bất cứ cá nhân hay tổ chức nào có thể xâm phạm vào dữ liệu cá nhân.

Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi lưu trữ tất cả dữ liệu cá nhân trên máy chủ của thebeaumont.org. 

Chúng tôi sẽ xóa bỏ dữ liệu vào bất cứ thời điểm nào nếu có yêu cầu từ khách hàng. 

Cách tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

Toàn bộ quy trình thu thập, xử lý và lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng đều được Beaumont Health thực hiện một cách công khai và minh bạch. Trong tất cả các trường hợp, chúng tôi chỉ thu thập và sử dụng thông tin khi có sự đồng ý của khách hàng.

Trong trường hợp thông tin bị lộ ra bên ngoài (do bất cứ sai sót hay lý do nào), chúng tôi sẽ chủ động thông báo với khách hàng và trình báo với cơ quan chức năng trong thời gian sớm nhất. Khách hàng có nhu cầu khiếu nại về cách thức xử lý, sử dụng và bảo mật thông tin của Beaumont Health có thể chủ động liên hệ với ban quản trị để được giải quyết.

Với những trường hợp vượt quá thẩm quyền, chúng tôi sẽ nhờ sự can thiệp của các cơ quan chức năng để bảo vệ tốt nhất cho quyền lợi của khách hàng. Nếu phát sinh tranh chấp/ mâu thuẫn không thể thỏa luận, một trong hai bên sẽ chủ động đưa vụ việc ra Tòa án để giải quyết.

Chính sách bảo mật này và các thủ tục liên quan được xem xét hằng năm và thay đổi khi cần thiết để đảm bảo an toàn cho website cùng với lợi ích của khách hàng. Những chỉnh sửa/ cập nhật có thể sẽ không được thông báo nên khách hàng cần đọc nội dung trang này trước khi truy cập vào bất kỳ nội dung khác trên website thebeaumont.org.

Cập nhật lần cuối: Ngày 27 tháng 06 năm 2021